Monthly Archives: August 2014

ตู้ rack ที่ดีสำหรับ gammer

ตู้ rack  ที่ดีสำหรับต้องระบายอากาศได้ดี

ทำให้สามารถ ตู้แร็ค จะประสิทธิภาพทีดีขึ้น และทำให้มีโอกาสทีทำให้การระบายความร้อนดี

ปกป้องการทำงาน และเสียงของ server game ที่ค่อนข้างเสียงดัง

ตู้ rack สามารถมีหลายขนาดทำให้สามารถเลือกได้ตามที่ต้องการ และสามารถเพิ่มได้ในอนาคต

curve rack (1)

wall rack กับ close rack แบบไหนดีกว่ากัน

การเลือกว่าเราจะใช้ตู้แร็คแบบไหนในการเก็บ computer หรือ server ของ gammer ทั้งหลาย

จะใช้แบบไหนดีกว่า ทางเราของแนะนำดังต่อไปนี้ คือตู้แร็ค ระหว่าง wall rack กับ close rack มีข้อแตกต่างกันคือ wall rack จะไม่มีล้อ และขาตั้งพื้น เหมาะแก่การวางแขวนหรือว่า วางบนชั้น หรือตู้ และสำหรับใส่อุปกรณ์จำนวนไม่มาก ขนาดมีต้งแต่ 6u-12u ความลึก 40 50 60 ซม

close rack จะมีล้อและที่ยืนพื้น และสามารถวางขนาด server gamer ได้อย่างมากมาย โดยมีขนาดตั้งแต่ 15u-45u ความสูง ตั้งแต่ 80 ซม ถึง 220 ซม ทำให้ทางเลือกแต่จะมีราคาที่แพงกว่า และจะมีชนิดแยกอีกหลายชนิด